16-18 ตุลาคม 2560

ทีมงานวินซีเทค ได้ร่วมบรรยายและจัดแสดงระบบ GoFlip ซึ่งเป็น ระบบ Flip Education ที่มีการใช้งานแพร่หลายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลก ที่บูต Hollywood International ในงาน EDUCA 2017 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560


Visitors: 33,178