11 ตุลาคม 2560

ทางทีมงานวินซีเทค โดยคุณบรรดิษย์ ได้ให้การอบรมและถ่ายทอดเทคนิคการติดตั้งและคาลิเบรตโปรเจคเตอร์ SONY VPL-VW500ESให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

Visitors: 33,178