7 กันยายน 2560

ทีมงาน วินซีเทค โดยคุณณัฐ อิ่มอารมณ์ คุณทวิภาค สกุลดิษฐ์ คุณจิรายุทธ เมฆาพันธ์ ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือในการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

Visitors: 33,178