4 กันยายน 2560

ทางวินซีเทค ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการประชุมคณะทำงานและร่วมร่างมาตรฐานขอบเขตระบบ software วิเคราะห์ภาพและระบบที่เกี่ยวข้องของงานระบบ CCTV ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

Visitors: 33,178