29 สิงหาคม 2560

ทีมงานวินซีเทคได้จัดสร้างห้อง darkroom และเตรียมระบบกล้องรุ่นใหม่ ให้กับทาง Sony Security Head Quarter เพื่อจัดแสดงให้ทางตัวแทนโซนี่จากนานาประเทศ รับชมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

Visitors: 33,178