16 พฤษภาคม 2560

ทีมงาน วินซีเทค ได้เข้าร่วมงาน "เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจ" เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

และคุณฤทธิ์ โกวิทวรางกูร General Manager ได้รับเชิญ ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากร ร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์การออกแบบระบบทางการแพทย์

Visitors: 33,178