24 กุมภาพันธ์ 2560

ทีมงานวินซีเทคได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมร่วมผสมทางทหาร (ด้วยกระสุนจริง) Cobra Gold 2017 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2560

Visitors: 33,178