Flipped Smart Classroom

GoFlip - Flipped Classroom Solution

 

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" ปัจจุบัน กระแส "ห้องเรียนกลับด้าน" เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ สิงค์โปร ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

แนวคิดหลักของ "ห้องเรียนกลับด้าน" คือ การส่งเสริมการลดเวลาเรียน ด้วยวิธี "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" เป็นการนำสิ่งที่เดิมเคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือ เวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ เพราะเขาสามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเองจากสื่อบนอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เวลาเรียนรู้น้อยกว่า


www.goflip.com.sg

Visitors: 54,788