e-Learning Platform

GoFlip+

Enterprise training portal

●Enterprise level e-training portal.
●Video content management.
●Optical Character Recognition, OCR capability to extract text from videos, making it possible to search within videos using keywords.
●User account creation, management.
●Access control management.
 

Flipped Classroom เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" ปัจจุบัน กระแส "ห้องเรียนกลับด้าน" เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันนี้ ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็มีการริเริ่มนำแนวคิด "ห้องเรียนกลับด้าน" มาใช้ด้วยเช่นกัน

แนวคิดหลักของ "ห้องเรียนกลับด้าน" คือ "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" เป็นการนำสิ่งที่เดิมที่เคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือ เวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ เพราะเขาสามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียนแบบ Flipped learning 

การเริ่มต้น ปรับการเรียนรูปแบบเดิม ไปสู่แบบ Flipped Classroom (หรือห้องเรียนกลับด้าน) สามารถเริ่มต้น ด้วยขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้ 

  1.     สร้างหรือบันทึก VDO แล้ว Post ลง Platform
  2.     ให้นักเรียนดู VDO เป็น การบ้าน
  3.     ให้ทำ workshop หรือกิจกรรม ในชั้นเรียน (แทนการสอนเนื้อหาซ้ำ)

 

นอกห้องเรียน ด้วยการเรียนเนื้อหาด้วยการเปิดวีดีโอ นักเรียนสามารถ หยุดและ ย้อนดูเนื้อหาซ้ำอีก ได้ตามต้องการ ในชั้นเรียนเด็กเล็กผู้ปกครองสามารถ มีส่วนรวมในการเรียนและ ช่วยแนะนำบุตรหลาน ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนต 

ในชั้นเรียน นักเรียนจะมีโอกาสที่จะ ถามตอบ ทำแบบทดสอบ หรือกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เนื้อหา โดยเวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในห้องเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาทั้งหมด เพราะเขาสามารถศึกษาเนื้อหานั้นได้เอง

   

 

 ชุดระบบบันทึกการเรียนการสอนทั้งหมด จะเชื่อมต่อเข้ากับ บริการคลาวด์ (GoFlip System)  โดยระบบอนุญาตให้ผู้สอน สามารถเพิ่มสื่ออื่นๆ แนบร่วมกับบทเรียนวีดีโอในหน้าเวบเพื่อประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างอิสระ

 

ความสามารถของระบบสำหรับผู้สอนและผู้เรียน

แสดงวีดีโอพร้อมกันในหน้าจอเดียว หมดปัญหากับการ สลับดูวีดีโอ หรือพลาดบางมุมที่สำคัญไป

ระบบตารางสอนอัตโนมัติ สามารถ อัพโหลดไฟล์ตารางสอนจาก Excel หรือปรับแต่งตารางเวลา หรือย้ายสลับห้องฉุกเฉินได้เพียงแค่ไม่กี่คลิก

 มีชุดตัดต่อวีดีโอที่ว่องไว การตัดต่อและเรนเดอร์ไฟล์วีดีโอ เป็นงานที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อไฟล์ เป็นภาระที่ทั้งครูและเจ้าหน้าที่ไอทีไม่อยากทำ ระบบนี้สามารถใช้เวลาไม่กี่วินาที ในการตัดต่อภาพ และสามารถใส่ index เพื่อกำหนด ตำแหน่งเวลาของบทเรียนต่างๆ ในวีดีโอได้อย่างอิสระ

มีระบบ Embed QUIZ ในตัวกระตุ้นความสนใจด้วย Quiz เป็นระยะๆ เมื่อจบหัวข้อ วีดีโอจะหยุดรอจนกว่าผู้เรียนจะตอบ หรือจะย้อนกลับไปดูใหม่วีดีโอทบทวนได้

Remote Recording Control เป็นตาวิเศษสำหรับการดูแลห้องเรียน สามารถแจ้งสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะเกิดปัญหา ลดภาระเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีในการเดินทางไปตรวจเช็คห้องเรียนต่างๆ ในชั่วโมงเร่งด่วนได้

Drag & Drop External VDO uploads สามารถเพิ่ม ไฟล์ต่างๆ แนบเข้าไปในหน้าจอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ได้อย่างรวดเร็ว

สร้าง Analytic Report ได้อย่างสะดวก ผู้บริหารโรงเรียนสามารถได้รายงานประเมินผลการใช้งาน ระดับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ความนิยมของบทเรียนต่างๆ ฯลฯ เป็นวัน สัปดาห์ หรือรายเดือนได้ตามต้องการ

 
Visitors: 54,791